010-40 55 750


Tjänster

Lite av vad vi kan erbjuda er för tjänster, vi är alltid måna om att se till att rätt konsult hamnar på rätt arbete. För att projektet skall gå så smidigt som möjligt för er som kund.


Byggledning/
Entreprenadledning

Byggledaren/Entreprenadledaren följer upp så att entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontrakt och rapporterar regelbundet entreprenadernas ekonomi och status till projektledaren. Byggledaren svarar också för entreprenörers egenkontroll inom kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö genomförs efter överenskomna planer.


Personaluthyrning

Vi har lång erfarenhet och kunskap i att bemanna byggindustrin, gedigen kännedom om branschen och ett brett kontaktnät. Det gör oss till en trygg partner för dig som söker kvalificerad personal inom just byggsektorn.


Projekteringsledning

Projekteringsledare är en nyckelperson i arbetet som att t.ex. ta fram korrekt handlingar så följer uppsatt tid. I ansvaret som projekteringsledare ingår att säkerställa rätt kvalitet av kalkyl- och produktionsunderlag, från tidiga idéskisser till projektering och framtagande av bygghandlingar. Projekteringsledaren måste vara insatt i de produktionsmetoder som används. Detta innebär, förutom erfarenheter, krav på förståelse för helheten och förmågan att binda ihop samtliga konsulters kompetenser